Energetikai korszerűsítést célzó pályázatot nyert?
...projektmenedzsment szolgáltatásunk a támogatási összeg TÉNYLEGES rendelkezésre bocsátását segíti elő

- Támogatási szerződés előkészítése
A szerződés tartalmi elemei közti összhang megteremtése, a szerződés pontjainak - megvalósulási ütemterv, költségvetés támogatáslehívási ütemezés - aktualizálása, közbeszerzési terv összeállítása.

- Pályázati cash-flow ellenőrzése
Az uniós forrásból megvalósuló projektek általában szakaszosan, utófinanszírozással kerülnek folyósításra. Az elszámolni kívánt számlák pontos nyilvántartása azok előírás szerinti kitöltése kiemelten fontos feladat.

- Kapcsolattartás a támogató szervezettel
Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel és az irányító hatósággal. Egyeztetések a projekt megvalósulásáról, módosítási kérelmek összeállítása. A projekt megvalósítása folyamán felmerült kérdések tisztázása a kérdésekben a pályázó szervezet szakmai képviselete.

- Pályázatban szereplő vállalások fenntartásának ellenőrzése
A projekt szerződésben vállalt teljesítései a támogatási összeg folyósításának legfőbb előfeltétele. Szükségszerű ezek megvalósulásának folyamatos és átfogó ellenőrzése.

- Szakmai tanácsadás a tervezés, közbeszerzés, kivitelzés folyamán
Számlák, szerződések kötelező tartalmi eleminek ellenőrzése, közreműködés a közbeszerzési eljárás bonyolításában, közbeszerzési dokumentáció összeállítása.

- Kifizetési kérelmek és projekt előrehaladási jelentések
A dokumentumok összeállítása a támogató szervezet által előírt formában és követelményeknek megfelelően. A támogató szevezet honlapján, elektronikus úton a számlák feltöltése, rendszerezése, elszámolása, illetve a projekt állapotásról történő szakmai időszaki összefoglalók elkészítése

- Műszaki ellenőrzési feladatok elvégzése
Műszaki feladatok ütemezése, a végrehajtás ellenőrzése, a projekt fizikai megvalósításának irányítása.

 

 

FDT | ch Energetikai pályázatok, pályázatírás, pályázati közreműködés, Új Széchenyi terv, KEOP, ZBR, megvalósíthatósági tanulmány, Tanúsítás: energetikai tanúsítvány, épület zöldkártya, energia audit, Energiaracionalizálás, Megújuló energia termelő rendszer tervezés, kivitelezés, megújuló energia pályázatok